Се што треба да знаете за нас

Нашата компанија има 20 годишно искуство во градба на семејни ЕКО куќи и брвнари.Компанијата се наоѓа во Скопје Р.Македониjа и се простира на површина од 8500м2.Во склопот на компанијата покрај административниот и магацинскиот простор има и производствена хала сушарница,комора за фарбање и премачкување на дрвените елементи,браварска работилница и др. Нашата компанија располага со стручен кадар од архитект,градежен инжинер,инжинер за внатрешен дизајн, за вршење на дејност проектирање и изведба на семејни куќи,спортски сали,индустриски објекти,угостителски објкти и згради до 3 спрата. Референтната листа на нашата компанија располага и со голем број на виско стручно обучени работници во оваа област.

Нашиот стручен кадар ги поседува сите лиценци за проектирање,надзор,урбанистичко уредување,ревизија и изведба.Нашата компанија е исклучително голема.Имаме изградено преку 1000 објекти во Р.Македонија ,Грција, Косово, Србја, Црна Гора, Турција. Производствената програма на компанијата е голема. Изработуваме: семејни ЕКО куќи типски и по ваш проект, брвнари, сите видови настрешници, летниковци, шанкови, детски игралишта, ресторани, кафетерии, летни тераси, куќичи за домашни миленичиња и др. За нашите производи компанијата дава гаранција за квалитет во зависност од типот на објектот.

nat1 nat2 nat2
Наши услуги

 

Еко куќи

  • Живеење во ЕКО средина
  • Ниско енергетски
  • Сеизмички најиздржливи
Цена за квадрат
Од 295 €
Повеќе
 

Брвнари

  • Природен и еколошки
  • Совршен склоп со природата.
  • Незаборавно чуството
Цена за квадрат
Од 345€
Повеќе
 

Настрешници

  • Висококвалитетни матријали
  • Долготрајни
  • Изведба према наши и ваши изведби
Цена за квадрат
Од 100€
Повеќе..

ВАШИ ОБВРСКИ

1

Плац

2

Фундамент

3

Одвод и довод до фундаментот

НАШИ ОБВРСКИ

1

Систем клуч на рака

2

Изработка завршно со плочки, лакирање,столарија, електрика,водовод..

3

Кај куќи поголеми од 100м2 ние ви ги опремуваме санитариите