Екологија


TIP 130


TIP 160


TIP 178


TIP 345

HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-

TIP 80

TIP 105

TIP 116

TIP 120

CITY ?!

- Безбедност во вашите домови;
- Главен влез со рампа;
- Камери и мониторинг на населбата;
- Фитнес центар;
- Приватен биљард клуб;
- Супер маркет HEDI’S;
- Градинка и игротека;
- Аптека;
- Стоматолошка ординација;
- Плацеви од 400-500 м2;
- Објекти од 150-250 м2;
- Секој објект со базен и BBQ;
- Пешачка и џогинг патека;
- Приватни улици;
- Кодекс на однесување


kodeks tehnicki izvestaj

aCITY ?!

Населбата HOT-HOT CITY е прва од низата населби што ќе се градат во иднина. Населбата се простира на површина од 17 000 м2 и како целина е оградена.
HOT-HOT CITY е лоцирана на 700 м од скопската обиколница и е со асфалтен пат дирекно поврзана со клучка. Овој тип на домување е широко распространет во Америка и во некои останати земји и истиот обезбедува безбедност, интимност и ексклузивност во домувањето. Секој купец на објект во HOT-HOT CITY добива сопствен имотен лист. Пред подпишувањето на договорот неопходно е да се потпише нотарски акт со кодексот на однесување.
Самата населба инфраструктурно е целина за себе и нејзините содржини обезбедуваат еден ексклузивен конфорен и безбеден живот.Во склопот на компанијата ХОТ-ХОТ која ќе ја менаџира оваа и сите останати населби ќе постојат служби за хортикултурно одржување на дворовите, слузба за одржување на базените, хаус-мајсторска служба. Користењето на овие служби ќе биде по желба на купувачите.
Обезбедувањето на наелбата заедно со мониторингот ќе биде извршувано од професионални обезбедувачи 24h на ден и тоа ќе биде задолжителен месечен надоместок на секој сопственик во HOT-HOT CITY.
Влезот и излезот за сопствениците во HOT-HOT CITY ќе биде со посебни чип картици, а посетителите ке можат да влезат со претходно одобрување од сопственикот.