Купи куќа Купи стан

Од 1-II-2012 ss со цел да придонесе за поголем успех на акцијата купи куќа, купи стан ги намалува цените за корисниците на тој проект од досегашните 295 е/м2 на 280е/м2. Куќа од 80м2 сега чини 22.400е Куќа од 105м2 сега чини 29.400е Повелете во нашите простории да ви изготвиме проектна документација, договор и да ви дадеме апликација за во банка. Потребни документи за да аплицирате за изградба на куќа воss -Имотен лист на ваше име (земјиштето од имотниот лист да е во градежен реон) -Извод од катастерски план од oпштината -Лична карта -Останатите услови да бидат исполнети што ги бара проектот "КУПИ КУЌА - КУПИ СТАН" како -Примањата да не надминуваат 900евра месечно -Да немате недвижен имот (стан, куќа) на ваше име (поточно информирајте се на http://www.kupikukakupistan.gov.mk)

kupi kukja