TIP 130


TIP 160


TIP 178


TIP 345

HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-

TIP 80

TIP 105

TIP 116

TIP 120

Зошто ?

еко

Еколошки здрави за живеење
Нискоенергетски куќи(мали трошоци за затоплување и ладење)
Природни,еколошки и висококвалитетни матријали
Најдобра топлотна и звучна изолација
Сеизмички издржливи
Мала тежина
Изградба за 30-60 дена
Долготрајност
Двојно поефтини од било кој системи на градба
Поголема станбена површина за 8% во однос на зидан објект
Поволен однос на потрошена/заштедена енергија
Намалено загадување на околина преку емисија на јаглероден двооксид
Изведба према наши и ваши проекти
Стручна помош при изработка и дефинирање на архитектонско решение

Како до Куќа?

ВАШИ ОБВРСКИ:
  -Плац
  -Фундамент
  -Одвод и довод до фундамендот
НАШИ ОБВРСКИ:
  -Систем клуч на рака
  -Изработка завршено со
плочки,лакирање,столарија,
електрика,водовод,подови,кров...

  -Кај куќи поголеми од 100m2
ние ви ги опремуваме санитариите

  -Останува само да ја опремите
со мебел и да се вселите

Контакт


Тел: +389 2 30 97 141
Факс: +389 2 30 97 013
Е-mail: hot.hot_mk@yahoo.com
Е-mail: marketing@hot-hot.com.mk
Е-mail: reklamacii@hot-hot.com.mk
Web: http://www..com.mk
Адреса: ул "Момин Поток"
бб. 1000 Скопје,Македонија


РАБОТНО ВРЕМЕ:
од понделник до сабота
од 7:00 до 16:00 часот