Екологија


TIP 130


TIP 160


TIP 178


TIP 345

HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-

TIP 80

TIP 105

TIP 116

TIP 120

Нашата компанија има 10 годишно искуство во градба на семејни ЕКО куќи и брвнари.Компанијата се наоѓа во Скопје Р.Македониjа и се простира на површина од 8500м2.Во склопот на компанијата покрај административниот и магацинскиот простор има и производствена хала сушарница,комора за фарбање и премачкување на дрвените елементи,браварска работилница и др. Нашата компанија располага со стручен кадар од архитект,градежен инжинер,инжинер за внатрешен дизајн, за вршење на дејност проектирање и изведба на семејни куќи,спортски сали,индустриски објекти,угостителски објкти и згради до 3 спрата. Референтната листа на нашата компанија располага и со голем број на виско стручно обучени работници во оваа област.
diploma-a

 

Нашиот стручен кадар ги поседува сите лиценци за проектирање,надзор,урбанистичко уредување,ревизија и изведба.Нашата компанија е исклучително голема.Имаме изградено преку 400 објекти во Р.Македонија ,Грција Косово, Србја, Црна Гора, Турција.Покрај седиштето во Скопје компанијата има отворено претставништво во Париз-Франција.Производствената програма на компанијата е голема. Изработуваме: семејни ЕКО куќи типски и по ваш проект, брвнари, сите видови настрешници, летниковци, шанкови, детски игралишта, ресторани, кафетерии, летни тераси, куќичи за домашни миленичиња и др. За нашите производи компанијата дава гаранција за квалитет во зависност од типот на објектот.