Екологија


TIP 130


TIP 160


TIP 178


TIP 345

HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-

TIP 80

TIP 105

TIP 116

TIP 120

Зошто HOT-HOT ?

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОШТО HOT-HOT ?!..

Еколошки здрави за живеење
Нискоенергетски куќи(мали трошоци за затоплување и јадење)
Природни,еколошки и висококвалитетни матријали
Најдобра топлотна и звучна изолација
Сеизмички издржливи
Мала тежина
Изградба за 30-60 дена
Долготрајност
Двојно поефтини од било кој системи на градба
Поголема станбена површина за 8% во однос на зидан објект
Поволен однос на потрошена/заштедена енергија
Намалено загадување на околина преку емисија на јаглероден двооксид
Изведба према наши и ваши изведби
Стручна помош при изработка и дефинирање на архитектонско решение

 


Како до Куќа?

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКО ДО КУЌА ?!..

ВАШИ ОБВРСКИ:
  -Плац
  -Фундамент
  -Одвод и довод до фундамендот
НАШИ ОБВРСКИ:
  -Систем клуч на рака
  -Изработка завршено со
плочки,лакирање,столарија,
електрика,водовод,подови,кров...

  -Кај куќи поголеми од 100m2
ние ви ги опремуваме санитариите

  -Останува само да ја опремите
со мебел и да се вселите