hot-hot construction

ХОТ - ХОТ Basic

со иновативно решение кое е пријател на вашиот буџет

Новиот иновативен проект кој го лансира Хот-Хот нуди комплетно решение за вашите желби и потреби за топол дом. Целосна конструкција на куќите од овој проект нуди вдомување во краток временски период. Во проектот е вклучено целосно затворена куќа, со врати, прозори и комплетна изолација. Овој проект ја буди креативноста на потрошувачите за внатрешното уредување.


Надоворешноста на објектот комплетно изработена како на фотографиите со фасада, врати, прозорци. Во внатрешноста на објектот спаѓаат: внатрешни преградни ѕидови обработени со тервол (изолација) и OSB плочи. Во изработка на објектите не спаѓа: електрична инсталација, водоводна и канализациона инсталација, обложување со гипс картон на внатрешните ѕидови, поставување на ламинат на подот, внатрешни (собни) врати и уредување на санитарен чвор.

Површина: 70,5m2

Цена: 13.900€

Површина: 75,5m2

Цена: 15.900€

Површина: 95m2

Цена: 18.900€